آخرین مطالب
کد خبر: 11344
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۴- ۱۲:۵۸ ق.ظ
تعداد نظرات: . نظر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی«مهرپرس»،مردم روزه دار وشهیدپرورشهرخوزی همگام وهم صدابادیگرآزادی خواهان جهان دعوت بنیانگذارکبیرانقلاب حضرت امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری رالبیک گفته ودرراهپیمایی روزجهانی قدس که ازپارک شهروند تاحسینیه ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی«مهرپرس»،مردم روزه دار وشهیدپرورشهرخوزی همگام وهم صدابادیگرآزادی خواهان جهان دعوت بنیانگذارکبیرانقلاب حضرت امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری رالبیک گفته ودرراهپیمایی روزجهانی قدس که ازپارک شهروند تاحسینیه فاطمیه (س) این شهربرگزارشد ،شرکت کردند وجنایات رژیم اشغالگروکودک کش صهیونیستی رامحکوم کردند.
این راهپیمایی ازطرف ستادبرگزاری مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس شهرخوزی وبا حضورحجت السلام والمسلمین بحرینی امام جمعه بخش وراوی،دهقان بخشداروراوی،مهندس رحیمی شهردار،اعضای شورای اسلامی وسایراقشارمردم درگرمای طاقت فرسای جنوب برگزارگردید.
این مراسم درحسینیه فاطمیه(س)باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید،قرائت مقاله وسخنرانی حاج آقابحرینی همراه بود.
امام جمعه وراوی درابتدای سخنان خود به استنادفرمایشات مقام معظم رهبری که اظهارداشت:”اگراسراییل بخواهدغلطی بکندموشک های ماشهرهای آن رابه پودرتبدیل خواهدکرد”؛بیان داشتند:اسراییل درهمان منطقه اشغالی خودهم احساس امنیت وآرامش ندارد.یعنی اصل وماهیت اسراییل درخطرمی افتدواین  نتیجه  شعارهای مرگ براسراییل روزقدس شماست.
اسراییل تاآنجاییکه توانسته خودراکنارکشیده وگروههای  مانندداعش، وهابیت عربستان سعودی و…به نیابت ازخودوآمریکا راوادارکرده است که جنگ وکشتار راه بیندازند.که درواقع این گروهها ماموریت حفاظت ازحضور نقش اسراییل رادارند.درصورتی که سرمایه اسلام خرج نابودی غده سرطانی اسراییل شود؛به جان همدیگر افتاده واختلاف وتفرقه ایجادکرده وازآن طرف هم اسراییل احساس آرامش کند.
ایشان درادامه بیان داشتندکه: این مقطع ازتاریخ هم می گذردوهمه این جریانات باطل آخر وعاقبتی ندارندویقیناً عاقبت ازآن متقین است.
حجه السلام بحرینی دربخش دوم سخنان خود بیان داشت:آن چیزی که دنیای اسلام رازجر می دهد،بی بصیرتی است.وماسعی کنیم درحدتوان خودمان وحدت داشته باشیم وازاین بی بصیرتی بدورباشیم .که این بی بصیرتی وبی معرفتی همین می شودکه امروزجهان اسلام گرفتارآن است.
امام جمعه بخش وراوی  درپایان بیاناتشان ازستادبرگزاری این مراسم ؛شهرداری وشورای اسلامی ،پایگاه مقاومت بسیج ومردم فهیم وهمیشه درصحنه شهر خوزی تقدیر وتشکر کرد.
پایان بخش برنامه ها هم قرائت قطعنامه روزجهانی قدس بود.
20150710_105325-1
Share

تولید ساعت های مذهبی

قرارگاه تولید محتوای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

تماس فوري با مهرپرس